Cắt khắc lên mica tấm

Địa chỉ khắc ,cắt lên mica giá rẻ

Cắt khắc lên mica là quá trình tạo file từ máy tính bằng file vector sau đó điều khiển cắt trực tiếp từ máy tính , các sản phẩm cắt khắc trên mica từ máy tính có độ chính xác 99,9 % so với bản vẽ,