Gia công mica

Chúng tôi chuyên gia công mica theo yêu cầu

Từ mica tấm và mica ống , chúng tôi có thể gia công, cắt khắc và tạo hình sản phẩm theo yêu cầu từ kệ mica, hộp mica, hòm mica, tủ mica, quà tặng mica, biển hiệu bằng mica các loại