Gia công mica thành đồ dùng văn phòng là gia công từ mica tấm thành các loại kệ và ứng dụng văn phòng từ mica

Gia công mica thành đồ dùng văn phòng là gia công từ mica tấm thành các loại kệ và ứng dụng văn phòng từ mica , gia công thành kệ mica, hộp mica, khay mica

Gia công mica thành đồ dùng văn phòng là gia công từ mica tấm thành các loại kệ và ứng dụng văn phòng từ mica , gia công thành kệ mica, hộp mica, khay mica . sản phẩm được làm từ nhiều ý tưởng của nhà thiết kế cũng như các khách hàng