Kệ để nước son móng tay ,Kệ nails , Kệ mica để nước sơn móng tay

Kệ Nước sơn móng tay là kệ có thể để bàn hoặc treo tường

Kệ Nước sơn móng tay là sản phẩm được làm từ mica tấm trong hoặc mica tấm mầu , sản phẩm mica đài loan. Kệ đựng nước sơn là sản phẩm kệ mỹ phẩm treo tường hoặc kệ mỹ phẩm để bàn .