Mica tấm

Mica tấm được dùng cho nhiều ứng dụng trong ngành trang trí, nội thất, quảng cáo

Sản phẩm mica tấm trên thị trường Việt Nam hiện có 2 loại là mica tấm đài loan và mica tấm trung quốc